Pozar gdynia 5 czerwca

Wiedza z zakresu gaszenia pożaru jest obowiązkowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny z najbardziej groźnych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko rozpowszechniający się i niszczący wszystko co natrafi na indywidualnej drodze. Każde wnętrze, w którym odbywają ludzie, powinno być wystarczająco urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi sprzętami, które służą do opanowywania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwadze tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar też dużo wykorzysta na mocy. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne ujawnia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to strategia gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej brania na prawdziwej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to dużo silne w mieszkaniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże szczególnie dobra w kampanii z płomieniami pokaże się para.