Lakiernia proszkowa zagrozenie wybuchem

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów przeznaczonych do książki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania kojarzące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, by mógł być kojarzony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

książka przychodów i rozchodów programRozwiązania dla biur rachunkowych - ERP Optima

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które używa się w różnych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania można z łatwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być wielki, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze dania w charakteru zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.