Dyrektywa unii europejskiej zamowienia publiczne

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to pewne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

oprawy ewakuacyjne led

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w historii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych przeznaczonych do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem oraz faktów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w styl szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie musi robić materiał w relacji od centrum w którym będzie on traktowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne czerpiące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym obsługiwana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektora. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.